Lötter in die

Anglo-Boere Oorlog

 

 

 

 

 

Gesneuweldes

 

Kommandant

Johannes Cornelius

Hy en sy kommando is op 5 September 1901 gevangegeneem.

Voor ‘n krygshof word hy aan hoogveraad skuldig bevind en op 12 Oktober 1901 tereggestel.

 

Barend Christiaan

Gebore in 1852 naby Potchefstroom en boer in die Standerton distrik. Burger in die Standerton kommando sneuwel hy op 27-02-1900 tydens die Slag by Pietershoogte, naby Colenso, Natal. Hy het ‘n vrou en drie kinders gehad. Sy broer was Abraham Carl hieronder.

 

FJ LÖTTER

Sneuwel tydens ‘n skermutseling by Rooiwal, Cradock. Begrawe NGK Cradock burger monument.

 

Phillippus Jacobus

Gebore in 1865 en boer op die plaas Derietfontein, Springs. Burger in die Boksburg kommando sneuwel op 27-07-1901 tydens die slag van Masepsdrift. Veldkornet, L.R. Nolte het getuig dat Phillippus aan ‘n wond in sy kop gesterf het. Hy lê begrawe in die Berg en dal monument, voormalig begrawe Verkenskraal Groblersdal. Hy het ‘n vrou en babadogterjie nagelaat.

Volgens sy testament het sy broer AJ Lotter op 1-12-1901 gesterf.

 

Abraham Carl

 

 

Gebore in 1845 naby Bloemfontein en boer op Standerton. Burger in die Standerton kommando word hy gevangegeneem en sterf in die Volksrust konsentrasiekamp. Vandag is hy begrawe Volksrust Stadssaal memorial, voormalig begrawe Volksrust konsentrasiekamp. Broer van Barend Chrsitiaan hierbo.

 

JF LÖTTER

 

Sterf in die Volksrust konsentrasiekamp, begrawe Volksrust Stadssaal memorial, voormalig begrawe Volksrust konsentrasiekamp

 

LP LÖTTER

Sterf in die Volksrust konsentrasiekamp, begrawe Volksrust Stadssaal memorial, voormalig begrawe Volksrust konsentrasiekamp

 

 

Krygsgevangenes

 

Naam

Oud

Adres

Veld_skap

Nota

Gustav Adolph

30

Potchefstroom

Douthwaite’s

Gevangegeneem te Paardeberg op 27-2-1900 en na St Helena verban

Lourens Johannes

45

Potchefstroom

Douthwaite’s

Gevangegeneem te Paardeberg op 27-2-1900 en na St Helena verban

Marthinus Johannes

27

Vlakkuil, Heilbron

Heilbron

Gevangegeneem te Leeuwfontein op 08-02-1902 en verban na Indië

Adrian Jacobus

51

Spitzkop, Heilbron

Heilbron

Gevangegeneem te Straithnair op 27-02-1902 en na India verban op 19-3-1902

Casparus Johannes Hendrik

26

Hartbeesfontein

Heilbron

Gevangegeneem te Straithnair op 27-02-1902 en na India verban op 19-3-1902

Louis Jacobus

18

Hartbeesfontein

Heilbron

Gevangegeneem te Straithnair op 27-02-1902 en na India verban op 19-3-1902

Adriaan Louis Jacobus

31

Mooirust

Heilbron

Gevangegeneem te Straithnair op 27-02-1902 en na India verban op 19-3-1902

Christoffel Johannes

24

Valkuil, Heilbron

Kromellenboog

Gevagegeneem in Heilbron op 09-05-1901 en verban na Bermuda

Willem Adrian

70

Nooitgedacht, Kroonstad

Kroonstad

Gevangegeneem in Kroonstad op 11-1-1902 en aangehou in Durban

Jacobus Johannes

38

Nooitgedacht

Kroonstad

Gevangegeneem op Schweizer Reyneke op 16-4-1902 en in Umbilo, SA krygsgevangene kamp aangehou

Francois jacobus

24

Kareelaagte, Somerset-Oos

LÖTTER

Gevangegeneem te paardefontein op 05-09-1901 en verban na Bermuda

Zerk Daniel

23

Rietvlei, Middelburg

LÖTTER

Gevangegeneem te paardefontein op 05-09-1901 en verban na Bermuda

Jacob Lewis

25

Kleinfontein, Middelburg

Olifantsrivier

Gevangegeneem in Nelspruit op 24-9-1900 en in Ladysmith aangehou

Charles David

43

Klerksdorp

Schoonspruit

Gevangegeneem in Klerksdorp op 16-11-1900 en in Simonstad aangehou

Martin Charles

37

Johannesburg

Z.A.R.P

Genangegeneem in Zeekoehoek op10-07-1901 en verban na Bermuda

 

                                   

 

Ontvangers van ‘n medalje

Daar was drie medaljes:

Dekoratie voor trouwe Dienst

De Zuid-Afrikaansche Republiek en Oranje Vrystaat Oorlogsmedalje 1899-1902

Lint voor verwondling opgedaan gedurende de Anglo-Boereoorlog

 

Die volgende Lötters het die 2de medalje ontvang.

 

 

Burger

Veldkornet

Abraham Carel

Standerton

Adriaan Lewies Jacobus

Heilbron

Adriaan Louis Jacobus

Boksburg

Barend Christiaan

Standerton

Casparus Johannes Hendrik

Kromellemboog

Christoffel Johannes Cornelis

Heilbron

Cornelius Petrus Johannes

Gen. JG Smuts

Gustav Adolf

Potchefstroom

Gysbertus Johannes

Wolmaranstad

Jacobus Johannes

Kmdt. Haasbroek

Louis Jacobus

Heilbron

Mattheus Johannes

Heilbron

Matthys

Pretoria

Michael Petrus

Gen. Kritzinger

Willem Godfried

Pretoria

Willem Johannes

Boksburg

Willem Mattheus Johannes

Bloemhof

Willem Mattheus Johannes

Standerton

 

 

 

 

Ons Salueer julle!

 

 

Meer oor die Lötter Kommando.