Stamboom van die Lötter familie

 

Voorvaders van Augsburg

 

Die vroegste inskrywing van Lötter in Augsburg, word in die Augsburgse belatingregister van 1497 gevind.

Naamlik:

Geörg Lotter van Teybach,

Hanns Lotter van Anhausen, 

Ulrich Lotter van Denckelscherben,

Conrat Lotter van Denckelscherben

Baltus Lotter van Häder,

Cristan Lotter van Margershausen,

Crista Lotter van Buchshorren.

 

Wat hul verwantskap met mekaar was weet ons nie, die naam Geörg kom egter in ons Stamboom voor.

 

Doopregisters het eers in die 1500s gebruiklik geword, en van die rekords is tydens die oorloë vernietig. In 1871 skryf Carl Lötter dat Bartholomaüs, die seun van Caspar, die stamvader van die Lötter familie van Augsburg was. Caspar was ‘n metaalhandelaar in Augsburg.

 

 

Naam

Geb

Sterf

Huw

Beroep

 

 

 

 

 

Caspar

1500

 

 

Metaalhandelaar

Bartholomäus

1531

1606

 

Metaalhandelaar

Matthäus

1533

 

 

 

Caspar

1534

 

 

 

Abraham

1535

1612

1560

Goud en Silwersmit

Matthäus

1560

 

 

 

Elias

1563

 

 

Goud en Silwersmit

Tobias

1568

1631

 

 

Elias

1570

 

 

 

Caspar

1571

 

 

 

Bartholomäus II

1573

1639

 

 

Jonas

1581

1631

 

 

Matthäus III

1587

1667

 

 

Johann

1589

 

 

 

Christoph

1590

 

 

 

Elias III

1589

1632

 

 

Daniel

1597

 

 

 

Johann

1626

 

 

 

Georg Lotter III

1658

1714

 

Goud en Silwersmit

Matthäus

1661

 

 

Goud en Silwersmit

Matthäus

1690

1752

  x17

xx1711

Goud en Silwersmit

 

 

 

 

 

 

 

 

Die stamvader van alle Lötters in Suid-Afrika, Matthias Lötter is in 1703, Augsburg, Swabe in die heedendaagse Beiere, Duitsland gebore. H* stam uit ‘n familie van Goud- en Silwersmede wat hul beroep reeds voor die 1500s in Augsburg beoefen het.

 

Bartholomaüs is in 1531 in die stad Augsburg gebore. H* besit die twee huise op die hoek van die smede se s*straat, waar h* ‘n metaalhandelaar was. H* was ook ‘n lekeprediker van die Lutherse gemeente in die St.Anna Kerk. Die beskr*wing van s* familiewapen is dieselfde as die Lotter familie van Regensburg, wat dan ‘n verbintenis met dié familie bevestig. In 1562 tree h* in die huwelik met Anna Tradl, s* is ongeveer in 1534 gebore. Uit hierdie huwelik is Elias II in ongeveer 1563 gebore. Anna Tradl is in ongeveer 1569 oorlede.

In 1570 tree h* in die huwelik met Ursula Conrater, dogter van Balthasar Conrater en Anna Roth. S* is op 25 Oktober 1535 gebore. Uit die huwelik is Tobias I in 1568, Elias in 1570, Caspar in 1571, Bartholomäus II in 1573, en Jonas in 1581 gebore. Ursula Conrater sterf in 1605 op 69-jarige ouderdom. In 1605 tree h* in die huwlik met Philippina Loer, s* is in ongeveer 1580 gebore. Bartholomaüs sterf in Augsburg op 7 Januarie 1606 op 75-jarige ouderdom.

 

Elias II is ongeveer in 1563, Augsburg gebore. In 1635 erf h* s* vader se huise in Augsburg, en was vermoedelik ook ‘n smid. H* tree in die huwelik met Ursula Geiger, s* is ongeveer in 1566 gebore. Uit die huwelik is Johann I, Christoph I, Elias III, en Daniel gebore.

 

Johann I is ongeveer in 1589 gebore. Op 22 Januarie 1614 tree h* met Maria Brenner te Augsburg in die huwelik. S* is ongeveer in 1591 gebore. Uit die huwelik is Johann II gebore.

 

Johann II  is op 1 November 1626 in Augsburg gebore. Op 6 Mei 1653 tree h* met Rosine Beck te Augsburg in die huwelik. S* is ongeveer in 1630 in Augsburg gebore. Uit die huwelik is Matthias I gebore.

 

Matthias I is op 10 Februarie 1661 in Augsburg gebore. Op 5 Januaire 1693 tree h* met Anna Maria Müller te Augsburg in die huwelik. Uit die huwelik is Matthias II in 1690 gebore. Matthias I sterf op 24 Januaire 1704 in Augburg toe h* 42 was. Matthias II is die stamvader van die Lötter familie in Suid-Afrika.


Die Lötters van Suid-Afrika

 

Matthäus (Matthias) * Augbsurg c.1703 x Eur Susanna Roge, by wie hy 3 kinders gehad het, Anna Sabina, George Andreas, en Susanna, a.1733, vryburger 4–10-1735, xx Drakenstein 16-11-1736 Anna Dorothea MEINTJES van den Berg = 5-7-1711

b1 Johannes Casparus = Kaapstad 25-8-1737 x 7-5-1758 Johanna Catharina VAN KERKEN = Kaapstad 1-10-1741 dv. Gerrit van Kerken * c.1699  Arnheim, Gelderland, Nederland & Cecilia Vivier 

c1 Johannes Matthias = 2-12-1759

c2 Maria Cecilia = 28-11-1762

c3 Gerhardus = 18-11-1764 x 24-8-1794 Susanna Johanna Esterhu*zen = 25 SEP 1763 dv. Wilhem Esterhuizen = 16-9-1731 & Susanna Hattingh = Stellenbosch 17 Mar 1726 

c4 Anna Maria = 21-9-1766

c5 Johannes Casparus = 23-10-1768 + 24-3-1824 x huwelikshof 9-6-1806 Catharina Adriana DEMPERS

d1 Johanna Sophia = 2-8-1807

d2 Catharina Adriana = 16-6-1811

c6 Matthias = 23-12-1770 x Drakenstein 3-10-1790 Rachel ROUX * 18-5-1760 wed. v. Carel Jacobus du              Plessis dv. Johannes Petrus Roux & Maria Magdalena Blignaut

d1 Johannes Gerhardus = 7-8-1791

d2 Johannes Casparus = 2-12-1792 x Drakenstein Jan 1818 Johanna Elizabeth DU TOIT

d3 Maria Geertruy = 20-4-1795

d4 Matthias Gerhardus = 21-8-1796

d5 Maria Magdalena = Drakenstein 10-2-1799 + 25–9-1874 x Drakenstein 1844 Daniel Johannes ROSSOUW wew. xx Jan le Roux

d6 Matthias = 5-7-1801 +13-9-1853 x Paarl 3-4-1825 Maria Elizabeth ZEEMAN(Andries-dg) * 1800 + 19-9-1889

e1 Catharina Margeretha *1826 + 10-7-1883

e2 Rachel Johanna (???Rachel Johanna Martina *1834 x Kaapstad 2-1-1865 Ferdinand Karelstein, lid van Lutherse kerk, b1 Arlelia Cicilia * 19-10-1865 = Kaapstad, bron LÖTTER-l*s GISA)

e3 Mattheus Gerhardus * 12-12-1829 + 14-5-1904 x Anna Susanna ROSSOUW * 12-10-1836 + 15-12-1927

f1 Anna Susanna * 16-9-1854 + 29-12-1921 x 1872 Jacobus DE VILLIERS * 19-3-1846 + 24- 6-1918

f2 Maria Elizabeth x Ernst Lodew*k VAN DER MERWE

f3 Johanna Maria x Petrus Michiel EKSTEEN

f4 Mattheus Gerhardus

f5 Hester Maria Jacoba x Johannes Stephanus Kriel

f6 Catharina Margaretha x Willem Erasmus

f7 Daniel Johannes  * 29-3-1868 + 23-7-1954 x Susanna ROUX * 30-12-1877 + 20-9-1967

g1 Mattheus Gerhardus  * 16-9-1921

g2 Rachel Johanna * 22-1-1878 + 12-8-1900

e4 Andries Petrus  * 1832 +11-9-1899 x Gertruida Woutrina LE ROUX * 1833 + 11-2-1895  xx Eliza Mar* MEAD

f1 Mattheus Gerhardus * 9-12-1856 x Margaretha VAN DER MERWE * 5-10-1854 + 7-9-1928

g1 Andries Petrus Zeeman * 23-12-1884  + 7-7-1943

g2 Catherina Francina * 11-12-1887 + 31-4-1965 x Carl Frederich ZIMMERMAN * 17-5-1881 + 25-7-1961

g3 Margaretha Woutrina

g4 Roelof Abraham * 10-10-1896 + 24-6-1977 x Marguerita JOOSTE * 8-11-1903 + 24-6-1973

f2 Jacob Phillipus Abt 1858

f3 Ester Anna abt 1860

f4 Andries Petrus * 19-4-1862 + 12-2-1931 x 27-10-1885 Hester Elizabeth VAN DER MERWE * 9-11-1864                                 + 11-10-1939

g1 Andries Petrus * 2-3-1887 + 6-10-1887

g2 Magdalena Johanna  * 20-7-1888 + 17-10-1918

g3 Petrus Johannes * 21-12-1889 + 19-2-1890

g4 Gertruida Woutrina * 13-4-1891 + 30-7-1954

g5 Andries Petrus * 26-11-1892 + 24-9-1935

g6 Hester Elizabeth * 29-5-1894

g7 Mattheus Gerhardus * 29-4-1897 + 5-5-1897

g8 Mattheus Jacobus * 25-4-1898

g9 Petrus Johannes Jacobus * 2-11-1898

g10 Cronje * 6-4-1900 + 13-4-1974g11 Roelof Abraham Stephanus * 1-11-1901 x Anna van Schalkwyk

g12 Elizabeth Catherina * 14-3-1903 + 22-11-1994 x Pieter LAMBRECHTS

g13 Catharina Margaretha * 8-7-1904

g14 Eliza Mar* Mead * 9-11-1905 + 6-10-1906

g15 Petronella Francina * 4-6-1907 + 19-1-1908

f5 Elizabeth Maria * 1866 + 21-4-1901 x Andries Petrus BURGERS

f6 Eliza Mar* Mead

f7 Catharina Margaretha

f8 Jacobus Petrus *c12-1874 + 6-6-1931, Franschoek x Catharina Margaretha HAUMAN?

g1 Gertruida Woutrina

g2 Ester Wilhelmina

e5 Johannes Casparus * 1835  +24-8-1889

f1 Ester Anna

f2 Maria Elizabeth

f3 Mattheus Gerhardus

f4 Jacob Philippus

f5 Johannes Casparus

f6 Elizabeth Anna Maria

f7 Andries Petrus

f8 Catharina Margaretha

f9 Jacobus Petrus

f10 Gertruida Wautrina

e6 Petrus Johannes * 1839 +12-5-1902 x Rachel Susanna KEPLER

f1 Anna Johanna x Willem VAN DER MERWE

f2 Mattheus Gerhardus *1864 +5-2-1940 x Maria Elisabeth SIEBRITS

g1 Petrus Johannes

g2 Susanna Francina x EKSTEEN

g3 Wilem Hendrik

g4 Hester Aletta x MOUTON

g5 Stephanus Sieberts

g6 Mattheus Gerhardus + 26-10-1918

f3 Maria Elizabeth x Andries ENGELA

f4 Rachel Susanna

f5 Catharina Magdalena x Rudolph RAATH

f6 Elizabeth Catharina  x Henning CLAASSENS

f7 Susanna Magdalena x Jan NOLTE

f8 Hester Glodina Gertruida

f9 Petronella Johanna

 

e7 Maria Elizabeth

c7 Johannes Georg = 14-2-1773 x Maria Aletta RETIEF = 13-5-1781 xx Cradock 18-10-1816 Martha Maria FERREIRA

d1 Johan George = Lutherse Kerk 11-10-1818

c8 Anna Dorothea = 7-5-1775 x 18-5-1806 Anthonie VLOTMAN 1781 sv. Michiel Rudolph Vlotman = 12-8-1742  & Martha Hartogh = 3-11-1737  

c9 Johanna Susanna = 21-12-1777

b2 Anna Maria = Kaapstad 16-8-1739

b3 Matthias = Kaapstad 26-11-1741 x 6-11-1763 Maria VAN DER WESTHU*ZEN = 17-7-1746 dv. Pieter van der Westhuizen & Johanna van D*k, s* xx voor. 1785Johannes Hendrik Roux

b4 Christoffel = Kaapstad 26-4-1744 x Drakenstein 28-12-1766 Susanna Sophia JACOBS  = 25-12-1748 + Graaff-Reinet dv Daniël Jacobs = 16-10-1706 & Maria Nortje = Drakenstein 16-11-1721

c1 Matthias = Roodezand 26-3-1768 x 28-11-1790 Johanna Maria of Dorothea LABUSCHAGNE = 2-4-1775 dv Casper Labuschagne = 20-3-1746 & Cornelia Coetzer = Kaapstad 26-1-1749

d1 Christoffel =19-5-1793 + Bloemfontein 28-12-1873 x Graaff Reinet 30-10-1815 Elsie Sophia Dorothea VAN DE VENTER +voor 28-2-1819 xx Uitenhage 6-1-1822 Catharina Elizabeth BEKKER

e1 Elsie Sophia Dorothea *18-5-1817 = Graaff-Reinet 6-10-1817

e2 Geertru* Catharina Johanna * Jansenville 15-10-1818 = Graaff-Reinet 28-2-1819 + Kromrivier, Cradock 16-9-1903

e3 Margaretha Dorotha Hester Maria * 21-1-1823 = Graaff-Reinet 27-7-1823

e4 Johanna Maria * 22-10-1825 = Uitenhage 20-11-1825

e5 Catharina Elizabeth * 18-4-1827 = Uitenhage 18-8-1827 x Somerset-Oos 4-2-1844 Johannes August*n SCHUTZ

e6 Stoffelina Helena Anna Catharina * 25-2-1832 = Uitenhage 8-5-1832 +22-6-1833

e7 Christoffel Abt 1834

e8 Johannes Henrik  Abt 1836

e9 Cornelia Catharina Dorothea abt 1838

e10 Mattheus Johannes abt 1840

e11 Casparus Johannes abt 1842

e12 Adriaan Louis Jacobus abt 1844

e13 Hester Alberta Jacomina abt 1846

e14 Johanna Maria Louisa Jacoba abt 1848

d2 Cornelia Dorothea * Somerset-Oos = 26-11-1797 + 5-4-1874 Kruisementsfontein, Somerset- Oos

x Graaff–Reinet 31-10-1815 Johannes Cornelis Jacobus COETZER

d3 Casparus Johannes =3-11-1799 + Draaihoek, Jansenville 14-12-1854 xHester Adriana JOUBERT(Francois Jacobus-dg) 30-6-1821 Uitenhage *1804 Graaff-Reinet +20-4-1900 Draaihoek, Jansenville

e1 Mattheus Johannes * 11-5-1822 = Uitenhage 1-6-1822

e2 Hester Adriana * 30-7-1824  = Uitenhage 6-2-1825 xPhilip NEL

e3 Johanna Susanna Sophia * Bruintjieshoogte 11-11-1828 = Somerset-Oos 1-2-1829 xNicholas Grobbelaar

e4 Elizabeth Geertrui *27-10-1830 = Somerset-Oos 26-12-1830,  xJacobus Nel

e5 Cornelia Dorothea *14-11-1832 =3-2-1833,  Somerset-Oos xWillem Nel

e6 Francois Jacobus * Uitenhage 19-11-1834 = Somerset-Oos 8-3-1835 + Graaff-Reinet 13-4-1877

f1 Sussan Solomina *3-12-1856

f2 Hester Adriana *15-8-1858

f3 Anna Gertruida *16-7-1862

f4 Jacobus Coenraad * 29-9-1864 x Somserset-Oos 31-10-1887 Margaretha Isabella HURTER * 1868                                            Delportsrivier, Jansenville + Delportsrivier, Jansenville 9-10-1895

g1 Johanna Elizabeth

g2 Susanna Solomina Petronella

g3 Mararetha Isabella Jacoba

g4 Hester Adriana

f5 Johanna Susanna Sophia *20-5-1866

f6 Francina Jacoba *1-4-1870

f7 Francois Jacobus *28-12-1871

f8 Jan Hendrik *8-7-1876

e7 Casparus Johannes * Draaihoek, Jansenville 7-10-1836 = Somerset-Oos 7-11-1836 + Jansenville 19-9-                                           1914 xAnna Maria Francina GREEFF 1865 *1847 Jansenville +28-8-1895 Draaihoek,                                         Jansenville

f1 Gertruida Anna Magdalena *1860 Uitenhage +24-10-1880 Blaaukrans, Jansenville xOELOFSE

f2 Casparus Johannes * Jansenville 11-2-1862 + Adendorp, Graaff-Reinet 14-2-1914 x Hester Johanna                                              Carolina STR*DOM, Jansenville

g1 Sophia Jacoba Dorothea x G S Mare

g2 Hester Johanna Carolina

g3 Gertruida Anna Magdalena x D Ste*n

g4 Anna Maria Francina

g5 Casparus Johannes

g6 Louisa

g7 Maria Johanna

f3 Hester Adriana *1864 +1945 xJ P STR*DOM

f4 Izak Jacob *1866

f5 Anna Maria Francina *1869 +1920 xHendrik Stephanus BEKKER

f6 Johanna Susanna Sophia *1871 +1917 xOckert J FOURIE

f7 Christina Helena *1873 +1947 xJan DE KLERK

f8 Elizabeth Gertruida Susanna *1875 +1947 xWillem WEPENER

f9 Aletta Wilhelmina * 10-11-1877 + 22-11-1918 Ω Jansenville xPieter Schalk FOUCHE

f10 Francois Jacobus Petrus *10-10-1879 Jansenville +14-5-1957 Jansenville xDorothea Cornelia Gezina COETZEE *1-2-1881 +20-2-1965 dv.Gert Jacobus Lodewijkes Coetzee & Dorothea Cornelia Gezina Str*dom

g1 Dorothea Cornelia Gezina *26-12-1900 +1973

g2 Casparus Johannes * Jansenville 3-12-1901 + Jansenville 1-12-1964

g3 Gert Jacobus Lodewikus * 1902 + 1977

g4 Anna Maria Francina * 5-5-1904 + 13-1-1988

g5 Francois Jacobus Petrus *1906 + 1974

g6 Hester Adriana * 14-8-1910 + 27-8-2000

g7 Hendrik Jacobus * Ol*venfontein, Jansenville 1912 + Aanhouwen, Grabouw 18-6-1969

g8 Izak Jacob * 29-4-1917

f11 Stephnus Andries *27-10-1881 +30-3-1955 Ω Jansenville

f12 Gertruida Anna Magdalena *1884 +1970 xGideon NIEUWOUDT

f13 Pieter

f14 Mattheus Johannes *1886 +1965

e8 Susanna Johanna Sophia *12-11-1838 Wilkerfontein, Uitenhage =14-5-1839,  Somerset-Oos + 14-5-1877 Wilkerfontein, Uitenhage

e9 Mattheus Johannes * Jansenville c10-1840 +25-3-1915 xCornelia Margaretha Dorothea WEPENER xxAnna Margaretha Maria STR*DOM

f1 Dorothea Magdalena

f2 Cornelia Magdalena

f3 Mattheus Johannes

f4 Casparus Johannes *1865 Jansenville +3-4-1902 Port Alfred xFrancina Jacoba LOTTER

c1d1e9f5 Hester Adriana

f6 Matth*s Johannes Petrus * 28-9-1876 + 19-5-1959 Ω Jansenville[1] (geb, sterf & begraaf nie so seker)

f7 Elsie Sophia

f8 Johanna Susanna Gertruida

f9 Jacob Hermanus

e10 Cornelia Dorothea *1842

e11 Hendriena Petronella *1845 xJanse van Vuuren

e12 Maria Gesina *22-6-1848

d4 Mattheus Johannes  *Graaff Reinet =9-10-1803 +6-7-1887 Riebeek, Alban* x Cradock 9-1-1825 Susanna                                       Cornelia VAN DEVENTER *1809 Somerset-Oos +21-2-1881 Cathcart

e1 Mattheus Johannes *19-9-1827, Bruintjieshoogte = Somerset-Oos 9-12-1827

e2 Elizabeth Carolina Aletta *12-2-1830, Bruintjieshoogte =5-4-1830,  Somerset-Oos xBouwer

e3 Willem Adriaan Jacobus *22-1-1832 =2-4-1832,  Somerset-Oos

e4 Johanna Christina Maria *25-7-1834 =31-8-1834,  Somerset-Oos

e5 Susanna Cornelia *11-7-1837=3-9-1837,  Somerset-Oos +20-11-1897 Sterkstroom, Queenstown xJan Hendrik Viljoen +24-9-1892

e6 Cornelia Dorothea * Bruintjieshoogte 11-9-1839 =6-1-1840,  Somerset-Oos +13-12-1912 Cathcart

d5 Willem Jacobus *1805 Vogelrivier, Somerset-Oos =14-4-1805 +15-7-1867 Fort Beaufort xPhilippina Jacoba                              NEL 7-4-1828 Somerset-Oos

e1 Mattheus Johannes *30-4-1830 =18-7-1830,  Somerset-Oos

e2 Lewies Jacobus *30-6-1832 =28-8-1832,  Somerset-Oos

e3 Johanna Maria *21-3-1835 =21-6-1835,  Somerset-Oos

e4 Willem Jacobus * Vogelrivier 24-5-1837 =23-7-1837, Somerset-Oos +14-2-1896 Grootvlei, Cathcart xCornelia Dorothea LÖTTER(b4c10d4e2?) *6-7-1840 Uitenhage +13-12-1912 Cathcart

f1 Willem Jacobus

f2 Mattheus Johannes

f3 Cornelia Dorothea xCharle* Dennis

f4 Christoffel

f5 Gert Albertus * Fort Beaufort 20-7-1872 + Springs 30-6-1949 x Cathcart Maria Magdalena VAN HEERDEN * 1-12-1881  + 27-8-1964 Woon op die plaas Vergenoeg, Vredefort voor haar troue.

g1 Isabella Johanna

g2 Gertinia Cornelia

g3 Maria Magdalena

g4 Willem Jacobus

g5 Johanna Helena

g6 Susanna Cornelia

g7 Hendrik Jacobus

f6 Johannes Maria xPieter Schalk Coetser

f7 Phillipus Jacobus *1880, +28-6-1914, Pretoria

f8 Jacobus Nicolas *1883

e5 Philip Jacobus *9-8-1840 =25-10-1840,  Somerset-Oos + 3-10-1869 Koornvlakte, Fort Beaufort

e6 Susanna Philipina Jacoba *5-10-1843 =17-12-1843,  Somerset-Oos

e7 Christoffel * Alice 24-9-1849 =Somerset-Oos 9-12-1849 +16-7-1915 Cathcart xAnna Margaretha MALAN.

f1 Johanna Christina Maria xJ A van Heerden

f2 Willem Jacobus

f3 Jacobus Nicolas

f4 Phillippina Jacoba Helena

f5 Anna Margaretha

d6 Jan Daniel =13-12-1807 xSusanna Sophia Wilhelmina Margaretha ELS 6-3-1831 Somerset-Oos

e1 Mattheus Johannes *16-3-1832 =Somerset-Oos 29-4-1832

e2 Johannes Marthinus *16-11-1833 =Somerset-Oos 12-1-1834

e3 Wilhelmina Margaretha *12-8-1836 =13-11-1836

e4 Johannes Marthinus *20-9-1840 =Somerset-Oos 5-10-1840

e5 Johanna Catharina *1-12-1842, Bruintjieshoogte = Somerset-Oos 28-5-1843 +24-4-1872 Somerset-Oos

e6 Jan Daniel *17-12-1844 =Somerset-Oos 2-2-1845

e7 Christoffel Jacobus Marthinus *6-6-1850 =Somerset-Oos 14-7-1850

e8 Susanna Sophia *2-8-1852 =Somerset-Oos 26-12-1852

d7 Susanna Sophia * Vogelrivier, Somerset-Oos =5-9-1810 x 2-12-1838 Cradock Abraham Carel GRE*LING

d8 Jacob Marthinus * Vogelrivier 1-1-1811 +10-1-1886 Gidd*s Farm, Cathcart x 3-10-1836 Somerset-Oos                                      Elizabeth Catharina FRONEMAN * Somerset-Oos 7-10-1818 +13-6-1907 Gidd*s Farm,                                     Cathcart

e1 Johanna Christina abt 1848 xWillem Els

e2 Mattheus Johannes abt 1850

e3 Gesina Maria *27-8-1852 =26-12-1852,  Somerset-Oos xJan Smith

e4 Cornelia Dorothea abt 1854

e5 Susanna Sophia Susara *23-1-1856

e6 Jacoba Johanna abt 1858 xWillem De Lange

d9 Johanna Maria Louisa *23-2-1814 +23-7-1900, Slaapkrantz, Alban*

c2 Maria Louisa =27-5-1770

c3 Daniel =4-7-1773

c4 Christoffel Johannes = Drakenstein 26-2-1775 x 16-11-1794 Gezina Cornelia Labuschagné * 1779 +                                                   Blaauwkrantz, 6-4-1863

d1 Susanna Sophia =9-8-1795

d2 Cornelia Dorothea= 26-11-1797 x Johannes Cornelis Jacobus COETZEE * 5-10-1794

d3 Christoffel Johannes * 1799 x Uitenhage 3-4-1820 Susanna Johanna Joubert, xx 8-10-1826 Anna Maria                                           VAN DE VENTER

e1 Francois Jacobus xAletta Elizabeth Johanna KOEKEMOER

f1 Christoffel Johannes * 28-11-1848 = Somerset-Oos 2-4-1849

f2 Dederik Johannes * Blaauwkrantz, Pearston 11-2-1851 = Somerset-Oos 28-9-1851 + Pearston 9-11-1908 x Elsie Elizabeth VERMEULEN *ca 1853

f3 Susanna Johanna * 6-4-1853 = Somerset-Oos 31-7-1853

f4 Aletta Elizabetha Johanna *18-9-1856(onduidelik) = Somerset-Oos 26-12-1856

f5 Francois Jacobus *19-11-1858 = Somerset-Oos 9-1-1859

f6 Francina Jacoba *7-8-1862 = Pearston 15-9-1862

f7 Machteld Maria *25-6-1864 = Pearston 24-7-1864

f8 Johannes Hendrik Delport LÖTTER *14-4-1867 = Pearston 14-7-1867

e2 Christoffel Johannes *1820 + 18 6 1892

f1 – f5 sien ancestr yxHelena Petronella SCHUTZ * Somerset-Oos 1848 + Blaaukrantz 23-9-1887 HOORT NIE HIER

f1 Catharina Elizabeth *18-2-1869

f2 Christoffel Johannes *2-12-1870

f3 Johannes Augustus *25-8-1873

f4 Anna Maria *12-1-1879

f5 Helena Petronella *24-7-1881

f6 Gertruida Johanna *30-10-1883

e3 Jan Daniel *Blaaukrantz 1823 + Somerset-Oos 28-2-1902 xGerberg Susanna NEL * Putsplaats, Somerset-Oos 1826 + Noorsdoornkraal, Somerset-Oos 24-7-1902

f1 Elizabeth Gertruida * 28-4-1840 =10-8-1840,  Somerset-Oos

f2 Christoffel Johannes * 2-8-1849 =22-8-1849***gaan k*k weer,  Somerset-Oos

Lewies Daniel Marthinus * 21-11-1852 =10-5-1853,  Somerset-Oos

f3 Jan Daniel abt 1855

f4 Johannes Jacobus * 6-6-1861 =29-9-1861,  Somerset-Oos

f5 Francois Jacobus abt 1863

f6 Michiel Petrus abt 1865

f7 Casper Jacobus abt 1867

f8 Susanna Johanna *13-5-1849 =11-7-1849*** gaan k*k weer,  Somerset-Oos NIE gekoppel

f9

e4 Michiel Petrus * Bruintjieshoogte 14-10-1827 = Somerset-Oos 2-12-1827 + Volkersrivier 11-12-1877 x Maria Catharina BU*S * Somerset-Oos 1833 + Cradock 16-9- 1924 s* xx Adriaan Peturs Marais * 9-12-1828 sv. Jacobus Marais & Martha Maria van Z*l, h* x Anna Sophia Bu*s xx Susanna Elizabeth Hattingh, h* het 5 kinders gehad, Barend Jacobus x Fann* McMaster, Christiaan Francois x  Johanna Elizabeth Lötter(f6 hieronder), Jacobus x Erasmus, Adriaan Petrus x Str*dom, en Martha Magdalena * 1867

f1 Maria Catharina * Bruintjieshoogte 15-4-1851 = Somerset-Oos 28-9-1851

f2 Anna Maria * Bruintjieshoogte 1-12-1853 = Somerset-Oos 26-3-1854

f3 Catharina Johanna Dorothea * 30-10-1855 = Somerset-Oos 5-12-1855 + Darlington 11-12-1898 x Philip Willem Ferdinant WE*ER

f4 Christoffel Johannes * Vogelrivier 21-11-1857 = Somerset-Oos 7-3-1858 x Somerset-Oos 11-8-1879 Anna Jacoba HURTER

g1 Michiel Petrus * 1-10-1882 = Somerset-Oos 14-3-1883

g2 Johannes Jurgens * Volkersrivier, Somerset-Oos 28-2-1884 = Somerset-Oos 4-9-1884 LÖTTER Kommando gevang 5-9-1901 + 21-7-1963 Fort Victoria, Rhodesië

g3 Christoffel Johannes Hurter * 19-2-1886 = Somerset-Oos 30-6-1886

g4 Cornelus Petrus * Volkersrivier, Somerset-Oos 4-12-1887 = Somerset-Oos 3-6-1888 + 13-10-1962

Polisieman x Elsie Dorothea COETZEE + Jan 1926 xx Magrieta Susanna COETZEE

h1 Christoffel Johannes

h2 Charles George Mason

h3 Cornelius Petrus

h4 Farrell

h5 Engela Susarah

h6 Anna Jacoba

h7 Magrietha Susanna

h8 Elsie Dorothea

g5 Elizabetha Johanna * 27-9-1889 = Somerset-Oos 9-2-1890

g6 Izak Bu*s * Volkersrivier, Somerset-Oos 12-4-1891, = Somerset-Oos 14-2-1892 doopgetuies Isaak Daniel Bu*s & Charlotta Maria Petronella Potgieter

g7 Maria Catharina * 4-9-1893 = Somerset-Oos 28-1-1894

g8 Casparus Stephanus * 4-11-1897 = Somerset-Oos 3-4-1898

g9 Anna Paulina Kruger * Volkersrivier, Somerset-Oos 2-9-1900 = 7-2-1901

f5 Isaak Daniel Bu*s * 22-1-1860 = Somerset-Oos 2-4-1860 x Charlotta Maria Petronella POTGIETER

g1 Marthinus Jesaias * 2-12-1889 +12-1-1968 x Magdalena Christina xx Wilhelmina Leonora REELER

h1 Hendrik Frederick * c1950 wetlik aangenome kind

g2 Izak Daniel Bu*s * 23-8-1891 x Ellen Sarah POTGIETER

h1 Isaac Daniel Y 15-5-1921 + 5-1-1984 x 27-7-1946 Maria Re*neke U*S Y26-7-1923+17-9-1976

i1 Catharina Charlotta Margaretha Y27-4-1947 x Theo DE LANGE(kinders Deon, Tan*a, Theo)

i2 Ivan Daurex Y27-5-1948 x Alet VENTER

j1 Melanie Y1975 x Luellen GOUS (kinders Leoné, en Alicia)GOUS

i3 Trevor Y4-9-1951 x Naomi xx

j1 Sean

j2 Vaughn

j3 Chantelle

i4 Lynne Anthony Y 8-1-1953 x 19-10-1972 Wilna Hermie BARKER Y Kimberle* 13-10-1955 = NGK Kimberle* dv. Stanle* Edward Barker Y 14-9-1923 & Johanna Cornelia Nortjé Y 2-5-1934

j1 Ivan Stanle* Y 18-5-1973 x NG Kerk, te Meerhof Kapel, Hartbeespoortdam 22-3-2003 Selma HATTINGH Y Sasolburg 19-10-1973 dv. Phillip Roedolf Hattingh * Germiston 30-8-1942 & Susanna Jacoba Be*ers * 6-9-1949

j2 Henr* Anthon* Y 8-7-1974 x Katolieke Kerk, Me*erton 24-4-2004 Nicolene OOSTHUIZEN * 17-3-1978 dv. Nicolaas Francois Oosthuizen & Gillfillen

j3 Gordon Br*an Y Unie Hospitaal, Alberton 4-8-1984

h 2 Jan Nicolaas * 14-5-1925 x Anna Johanna OOSTERHOUT * Nederland 10-11-1921 + Springs 3-3-1987

i1 Marie-Antoinette * 22-9-1952 x Blignault

i2 Tersia * 25-4-1955 x Gavin Nell

g3 Johannes Hendrik oba John Henr* * Volkersrivier, Somerset-Oos 16-10-1893 + Sandton 18-8-1971 x Senekal, O.V.S 26-6-1929 Avis Evelina BRENT* 29-10-1907 + 21-7-1977

h1 Clive Llewellyn * 17-5-1938

i1 Colleen Kim * 4-7-1965

i2 Aves Evelina * 2-8-1969

g4 Johannes Lötter LÖTTER * Somerset-Oos 12-1-1903 + Jan 1971 x (Gertruida Jacomina BEZUIDENHOUT?)

h1 Lauretta Charlotte * Standerton 10-12-1933 x Rob van Niekerk

h2 Johan Leon * Kitwe, Noord Rhodesië 1-1-1939 Mar*ke Elisabeth VERWAAIJEN

h3 Antoinette  *  Standerton 7-9-1946 x Edward Stanle* NOBLE

g5 Charlotte x van Biljon (Kind Charlotte x Pitout)

f6 Michiel Petrus * Zuurberg 27-3-1862 = Somerset-Oos 10-8-1862 + Standerton 20-11-1925 x Somerset-                                Oos 26-10-1885 Wilhelmina Margaretha GE*ER Boer op plaas Eensgevonden grote 4                                     200morg, Standerton

g1 Michiel Petrus * Volkersrivier, Somerst-Oos 5-10-1886 = Somerset-Oos 9-11-1886

g2 Christiaan Ferdinand * Paddafontein, Somerset-Oos 24-7-1890 = Somerset-Oos 23-8-1890 

g3 Adriaan Petrus * Volkersrivier, Somerst-Oos 23-7-1893 = Somerset-Oos 25-9-1893

g4 Pieter Andries * Volkersrivier, Somerst-Oos 9-9-1898 = Somerset-Oos 21-10-1898 + Standerton 15-8-                                   1942 Boer op Eensgevonden, distrik Standerton x Standerton Elsie Magdalena MARIAS

h1 Isabella Johanna * 1927

h2 Wilhelmina Margaretha * 1931

h3 Michiel Petrus * 1937

g5 Catharina Elizabetha x J. Siebert

g6 Maria Catharina * 12-4-1912

f7 Johanna Elizabeth * 23-10-1865 = Somerset-Oos 11-3-1866 x Christiaan Francois Marais

f8 Casparus Jacobus * 3-2-1868 = Somerset-Oos 10-1-1869 + 1925 Boer Beginsel, Standerton x Anna Susanna Elizabeth xx Pretoria Susanna Magdalena Johanna Wolmarans

g1 Michiel Petrus

g2 Louisa

g3 Paul

g4 Christoffel

g5 Johannes * voor 1904

f9 Stephanus Bernardus * Volkersrivier, Somerset-Oos 2-2-1871 = Somerset-Oos 9-3-1871 Woon Hoewe no2, Me*ersvlei, PO New                                             Denmark, 208 morg Standerton + Standerton 15-12-1931 Ω Katboschfontein,                                                Sentrarand, District Delmas, Mpumalanga xIsabella Johanna GE*ER * 9-7-1876 +                                          13-07-1959 Ω Katboschfontein, Sentrarand, District Delmas, Mpumalanga         

g1 Michiel Petrus * Kruidfontein, Somerset-Oos 4-4-1896 = Somerset-Oos 26-6-1896 +18-02-1959 Ω                                         Katboschfontein, Sentrarand, District Delmas, Mpumalanga x Johanna Sophia VERMEULEN                                *17-06-1904 +22-04-1964 Ω Katboschfontein, Sentrarand, District Delmas, Mpumalanga

f10 Johannes Cornelius Jacobus * Bouwersfontein, Somerset-Oos 15-1-1873 = 4-5-1873 + Middelburg KP 12-10-1901

f11 Zirk Daniel * 4-6-1876 = Somerset-Oos 9-1975 + 8-8-1921 x Ester MAC RAE + 14-2-1915 dv.Alexander MAC RAE & Elizabeth BAIN

g1 Frederick Darwin Alexander ca. 1914

e5 Casparus Jacobus *6-2-1832 = Somerset-Oos 3-4-1832 + Pearston 24-9-1896, x Pearston 8-2-1869                                          Cornelia Dorothea Johanna Magdalena COETZEE.

f1 Anna Maria

f2 Christoffel Johannes * 6-8-1873 = Pearston 21-9-1873 x Pearston 17-3-1903 Catharina Maria Petronella                                         BOUWER vanaf Alleengelaten

f3 Susanna Sophia *17-9-1875 = Pearston 16-1-1876 

f4 Cornelia Dorothea *21-3-1878 = Pearston 21-7-1878 

f5 Geertruida Johanna *3-2-1880 = Pearston 4-4-1880 

f6 Johannes Casparus Cornelis *1-1-1884 = Pearston 20-4-1884 

f7 Casparus Jacobus *30-12-1884 = Pearston 22-2-1885 

f8 Johannes Cornelis Jakobus * Kareekuil, Pearston 15-10-1889 = Pearston 2-2-1890 

e6 Gesina Cornelia Dorothea * 25-3-1833 = Somerset-Oos 26-5-1834

e7 Gertruida Johanna *11-9-1837 = Somerset-Oos 22-3-1838 + Graaff-Reinet 18-7-1887

e8 Jacob Rudolph *17-2-1841 = 21-7-1841 + Strooisfontein, Somerset-Oos 17-2-1902 x Pearston 15-3-1866 Helena                                  Petronella SCHUTZ xx 9-2-1891 Cornelia Lodewica LE ROUX

f1 Christoffel Johannes *1870 = Pearston 8-1-1871

f2 Johannes Augustus *23-8-1873 = Pearston 21-9-1873

f3 Catharina Elizabeth *1876 xAnthonie DE KLERK

f4 Anna Maria *12-1-1879 = Pearston 13-4-1879 

f5 Helana Petronella *24-6-1881 = Pearston 7-8-1881 

f6 Gertruida Johanna *30-10-1883 = Pearston 13-1-1884 

f7 Lodewicus Theodorus *16-11-1891, Strooisfontein = Pearston 27-12-1891 

f8 Jacob Rudolph *30-4-1895, Strooisfontein = Pearston 21-7-1895 

f9 Cornelia Johanna *6-7-1899 = Pearston 10-9-1899

e9 Cornelis Dorus Johannes *15-8-1843 = Somerset-Oos 15-10-1843

e10 Petrus Erasmus * Blaaukrantz 8-7-1845 = Somerset-Oos 20-8-1846 + Droogekraal 10-9-1910 x 6-02-1871 NGK Pearston Anna Cornelia Heydenreich

f1 Anna Maria

f2 Johanna Fredrika

f3 Johan Frederick

f4 Marthina Christiana

f5 Gertruida Johanna

f6 Hendrietta

e11 Johannes Cornelis Jacobus * Bruintjieshoogte 12-8-1848 = Somerset-Oos 11-4-1849 + 25-11-1931, Boer, Thorngrove, Pearston. xAdriana Catharina LE ROUX +1904

f1 Anna Maria Magdalena FROEHLICH

f2 Cristoffel Johannes

f3 Adriana Catharina NEL

f4 Cornelia Johanna VAN Z*L

f5 Lodew*k Theodorus Le Roux LOTTER

f6 Johannes Cornelius Jacobus

f7 Michael Petrus

f8 Gertruida SCHOEMAN

f9 Petrus Paul Kruger LOTTER

d4 Casparus Jacobus *23-2-1808 =17-4-1808, die dorp Pearston onstaan op s* plaas Rustenburg. + op s* plaas Weltevreden 30-7-1876 x Somerset-Oos 7-4-1828 Hester Carolina Str*dom +voor 1857 xx 8-7-1857  Elizabeth Johanna Naude * Naudeeshoek, Graaff-Reinet 1809  +Graskom, Pearston 16-9-1871.

e1 Petrus Jacobus * Blaauwkrantz 1823 + Weltevreden 19-1-1893 x Somerset-Oos 7-11-1853 xAletta Isabella                             FOURIE

f1 Anna Elizabetha Catharina *1-9-1855, Zwagershoek =11-11-1855,  Somerset-Oos X SLABBERT

f2 Hester Carolina *7-6-1858 =5-10-1858,  Somerset-Oos

f3 Casper Jacobus

f4 Jan Louis *8-7-1863 =9-8-1863,  Pearston

f5 Petrus Jacobus *28-2-1869 =21-3-1869,  Pearston

f6 Christoffel Johannes *15-6-1873 =13-7-1873,  Pearston

e2 Christoffel Johannes * Bruintjieshoogte 22-2-1829 = Somerset-Oos 24-5-1829 + Rustenburg, Somerset-                                       Oos 27-6-1898 xLouisa Catharina DU PLESSIS * Somerset-Oos 1834 + Rustenburg                                          Somerset-Oos 8-1-1898  

f1 Casper Jacobus *2-2-1854, Zwagershoek =11-6-1854,  Somerset-Oos

f2 Francois Daniel *5-6-1856, Zwagershoek  =31-8-1856,  Somerset-Oos+20-5-1908 Pearston

f3 Hester Johanna Carolina *10-7-1858, Zwagershoek  =9-9-1858,  Somerset-Oos

f4 Louisa Catharina * Zwagershoek  9-5-1861 = Somerset-Oos 4-8-1861+ Rustenburg, Somerset-Oos 1-9-1902 xJacobus Johannes Moolman

e3 Anna Sucilia *6-11-1830= Somerset-Oos 26-12-1830

e4 Lourens Jacobus * 14-10-1832= Somerset-Oos 6-1-1833

e5 Gesina Cornelia Dorothea * 25-11-1834 = Somerset-Oos 24-12-1834 + 31-7-1878

e6 Casper Jacobus * 26-12-1836 = Somerset-Oos 19-3-1837 + Pearston 15-9-1899 ΩPearston begraafplaas xElizabetha Maria DU PLESSIS

f1 Casper Jacobus * 3-9-1857 =14-2-1858,  Somerset-Oos

f2 Daniel Francois * 10-12-1858 = Somerset-Oos 30-1-1859 + Uitenhage 10-2-1909 x 23-2-1880 Pearston                                Adriana Catharina KRUGER * 1870 + 1-4-1892 xxGerbrechta Susanna ERASMUS *                                       Uitenhage 1861 + Springbokvlakte, Ste*tlerville 9-4-1912

g1 Casper Jacobus  * 27-12-1880 = Pearston 17-4-1880

f3 Christoffel Johannes * 4-11-1860, Zwagershoek =3-2-1861,  Somerset-Oos

f4 Hester Johanna Carolina xGREEFF

f5 Elizabeth Maria * 24-12-1867 =13-4-1868,  Pearston xFOUCHE

f6 Paul Jacobus *15-7-1870 =23-10-1870,  Pearston

f7 Louisa Catharina *15-7-1870 =23-10-1870,  Pearston xLOUW

f8 Anna Selina * 5-3-1873 =6-4-1873,  Pearston

f9 Petrus Jacobus * 26-3-1876 = Pearston 9-7-1876 tweeling,  Pearston + Pearston 20-7-1955 Ω Pearston begraafplaas

f10 Gesina Cornelia * 26-3-1876 =9-7-1876,  Pearston

f11 Johanna Petronella *8-3-1880 =30-5-1880,  Pearston

e7 Hester Carolina * 4-4-1843 = Somerset-Oos 26-7-1843

e8 Susanna Sophia Elisabeth * 22-11-1846 = Somerset-Oos 11-4-1847

e9 Jan Hendrik Jacobus * 14-2-1851= Somerset-Oos 5-10-1851

e10 Cornelia Dorothea * 22-8-1855 = Somerset-Oos 11-11-1855

c5 Anna Dorothea = 5-1-1777

c6 Willem Godfried = 26-7-1778 + Pietermaritzburg 5-6-1839 xKaapstad 9-5-1802 Elisabeth Loretha ERASMUS * Cradock 1782 + Pietermaritzburg 8-10-1838 xx Graaff-Reinet 17-4-1838 Catharina Johanna MULLER * Kaapstad 1778 + Graaff-Reinet 15-10-1843

dv. Karsten Muller & Elizabeth Schoembe

d1 Hester Elizabeth Loretta = 4-3-1804

d2 Christoffel Petrus Francois = 4-11-1804 + 28-5-1875 x Uitenhage 5-7-1824 Isabella Margaretha NEL

e1 Susanna Maria Francina * 3-7-1825

e2 Willem Mattheus Johannes * 3-10-1826

e3 Philip Petrus * 25-3-1828

e4 Jacob Pocklenberg * 5-10-1831

e5 Elisabeth Loret * 13-12-1832

d3 Susanna Sophia = 22-2-1807 x Somerset-Oos 2-7-1826 Daniel Jacobus Opperman

d4 Jacob = 23-10- 1808 +1-6-1887 x 4-7-1831 Martha Louisa PRINSLOO

e1 Elizabeth Loretta *17-1-1840 x Willem Johannes Scheepers

e2 Johannes Jacobus Marthinus * 29-1-1842

e3 Johanna Petronella * 30-8-1845 x Johannes Petrus Nel

e4 Jacob Louis Pockenlenberg

e5 Martha Louisa x Stephanus Nel

e6 Susanna Sophia x Jacob Marthinus Gouws

d5 Martha Francina Frederica = 12-8-1810 x Somerset-Oos 3-2-1828 Daniel Jacobus Riekert

d6 Wilhelm Mattheus Johannes *20-2-1812 +29-8-1872 x Martha Francina GRE*LING *1825 +13-10-1877

e1 Anna Magrieta

e2 Willem Mattheus Johannes

e3 Abraham Carel *1845 +29-9-1901 x Weenen Martha Jacoba FERREIRA[2]

f1 Willem Mattheus Johannes * Standerton 1874 Bouer + Pretoria 28-10-1941 Ω New Cemeter*, Pretoria                                                    Woon Von Hagenstraat 304, Pretoria-Wes x Volksrust Anna Christina OTTO

g1 Mar* Elisabeth x Willem Johannes Jacobus PAULSEN

g2 Abraham Carel

g3 William John

g4 Martha Jacoba

g5 Jacobus Michael *15-9-1920

f2 Abraham Carl

f3 Christoffel Johannes

f4 Maria Adrina x L. Trichart

f5 Marthinus Gert Thomas *12-9-1887

f6 Barend Christiaan *12-1-1890

e4 Elisabeth Loret

e5 Barend Christiaan * 1852 +27-1-1900 x Maria Johanna DU PREEZ +1923 [3]

f1 Martha Francina *3-4-1882 x Pieter Hendrik Muller

f2 Willem Mattheus Johannes * Schuilhoek Volksrust 29-3-1885 + Lotterkrantz Volksrust 21-3-1948 x Germiston Cornelia Johanna Susanna ROSSOUW

g1 Cornelia Johanna ADENDORFF

g2 Maria Johanna MARTENS

g3 Martha Francina WALDEN

g4 Barend Christiaan

g5 Willem Mattheus Johannes

f3 Maria Johanna *16-12-1896

e6 Jacob Johannes Pocklenberg * 1854 +14-3-1913 x Wilhelmina Hendrika VIVIERS

f1 Willem Mattheus Johannes *15-12-1886 +17-8-1954 x Maria Catharina Elizabeth SASSENBERG +8-10-     1930 xx Catharina Elizabeth Edwardina VAN DER WERWE

g1 Jacob Johannes Pokkelenberg

g2 Johan Samuel Sassenberg

g3 Willem Mattheus Johannes

g4 Gert Petrus  *21-2-1935

f2 Gert Petrus * Honingvlei Standerton 17-5-1891 x Paardekop 14-8-1923 Susanna Dirkie RAS wed Willem Sternberg Naude

g1 Jacob Johannes Pocklenberg *24-9-1925

f3 Martha Francina *17-10-1893

f4 Jacomina Hendrina *26-12-1899

f5 Elisabeth Anna *17-5-1904

e7 Martha Francina Frederika

e8 Hetser Jacoba Wilhelmina

e9 Louwrens Petrus

e10 Susanna Sophia

d7 Hester Elizabeth Loret *10-10-1817

c7 Susanna Wilmina =30-7-1780

c8 Johanna Catharina =23-2-1783

c9 Martha Sophia =9-11-1787

c10 Daniel Jacobus = 12-11-1790

c11 Wilhelmina Margaretha = 25-11-1792

b5 Anna Dorothea = Kaapstad 17-7-1746

b6 Willem Godfried = 29-9-1748 + 1810 x 7-4-1776 Helena Wilhelmina CORNELISSEN xx 15-8-1779 Wilhelmina WENTZEL

c1 Johannes Georg =8-5-1777 xMaria Elisabeth BRAND 26-6-1800 xx Kaapstad 29-6-1806 Johanna Wlihelmina EHLERS

d1 Willem Godfried = 17-8-1800

d2 Susanna Johanna * 7-2-1807 = 15-2-1807 + 21-12-1872 

d3 Johanna Catharina = 6-3-1808 + Tulbach 11-8-1882

d4 Anna Christina = 26-2-1809

d5 Anna Dorothea = 26-4-1812 + Wellington 24-10-1878

d6 Helena Hendrika = 11-4-1813 + Tulbach 14-1-1887

d7 Maria Frederika * 1817 kaapstad + 20-8-1898 Tulbach

d8 Johan George1 * Kaap c1818  Wagenmaker + Tulbach 13-3-1905 xMaria Aletta RETIEF

e1 George Johan

e2 Margaretha Jacoba

e3 Johanna Wilhelmina HUGO

e4 Daniel Jacobus

e5 Susanna x A. Viljoen

e6 Johan Casparus

e7 Maria Aletta Frederika x Egbert GERRITS

d9 Wilhelmina Sophia *1820 Kaapstad +16-2-1845 xJohannes Casparus VLOTMAN

c2 Lourens Johannes =3-1-1779

c3 Willem Godfried =13-8-1780 xSusanna Johanna VAN ECHTEN

d1

 Dorothea Wilhelmina * Kaapstad = 28-9-1806 + Seepunt 13-12-1867

d2

 Willem Godfried Oelof Christoffel = 15-11-1807

d3

Willem Godfried  * Kaapstad = 3-9-1809 + Walestraat, Kaapstad 8-5-1866 x W*nberg 16-5-1838 Anna Elizabeth HAMMES d.v. Pieter Casper HAMMES & Elizabeth Jacoba DE JONGH * Kaapstad 1810 + Walestraat, Kaapstad 9-9-1868

e1

 

 Pieter Casparus Johannes

e2

 

 Johannes Jacob

e3

 

 Solomon Van Echten

e4

 

 Helena Wilhelmina xFrederick STANBRIDGE 13-4-1860

d4

 Susanna Johanna = 12-5-1811

d5

 Wilhelmina Margaretha = 10-1-1813

d6

 Susanna Johanna * 4-9-1816 Kaapstad +5-7-1897 Richmond

d7

 Carel David * 6-8-1818 x Maria Johanna Theresia COLLENS 13-7-1846 Kaapstad

d8

 Elizabeth Jacoba * 16-12-1819 Kaapstad + 18-6-1890 Clearwater, Barkl*-Oos

d9

 Matthias * 24-8-1821

d10

 Johannes Marthinus * 21-8-1824

c4 Aurelia Wilhelmina =11-8-1782 x Johannes Combrink

c5 Matthias = Kaapstad 2-1-1785 + Tulbagh 10-9-1859 x 10-5-1807 Maria Catharina SMITH

d1

Willem Godfried =14-8-1808 + Beaufort-Wes 18-6-1868 x Kaapstad 20-9-1829 Cornelia Hendrina SMITH * Kaapstad 1811 + Kaapstad 26-2-1847 xx 4-11-1850 Louisa Cornelia Smith BINKES

e1

 

 Matth*s Cornelis * Kaapstad 1830 + Beaufort-Wes 24-8-1907 x Maria Magdalena WEEBER *1826 + 7-8-1907

f1 Willem Godfried

f2 Anna Johanna Wilhelmina

f3 Marthinus Johannes

f4 Matth*s Cornelis

f5 Carl George Weeber * Beaufort-Wes 1865 + Kaapstad 15-1-1904 x Kimberle* Josephine Eliza Josephine                                          Maud SCHIKERLING[4]

e2

 

 Anna Maria (x voor 1864 Edward King bron LÖTTER-l*s GISA)

e3

 

 Maria Catharina

e4

 

 Cornelia Hermina

e5

 

 Helena Wilhelmina

e6

 

 Elizabetha Johanna

e7

 

 Wilhelmina Diederick Johanna

e8

 

 Willem Godfried

d2

 Elisabeth Cornelia = 26-8-1810

d3

 Lourens Johannes * Kaapstad 1812 = 12-4-1812 + Caledon 6-6-1873 x Kaapstad 3-3-1833 Johanna Catharina Magdalena HE*DENREICH * Kaapstad 1813 + 28- 11-1841 d.v. Marthinus Hermanus  HE*DENREICH & Maria Elizabeth MOMBERG x Maria Catharina Uys +>1873

e1

 

 Johanna Catharina Magdalena * Kaapstad 1839 

e2 Magdalena

e3

 

 Wilhelmina Judith

e4

 

 Maria Catharina Susanna * Caledon 1852 + Observator*, 2-5-1933 x Lukas LE ROUX

e5

 

 Mattheus Johannes

e6

 

 Christina Wilhelmina Susanna x Hendrik ROOS

e7

 

 Elizabeth Cornelia Catharina

e8

 

 Hendrik Johannes

e9

 

 Lourens Johannes1 * Napier 1859 + Hanover 8-8-1938 x Susanna Maria Christina GROENEWALD xx                                        Catharina Margaretha BRUWER

f1 Lourens Johannes

f2 Christoffel Gerhardus

f3 Susanna Maria

f4 Maria Catharina

f5 Gert Johannes Bruwer

f6 Mattheus Johannes

e10

 

 Susarra Susanna Maria xJacobus LE ROUX

e11

 

 Martha Maria xChristoffel GROENEWALD

e12

 

 Willem Godfried Marthinus

e13

 

 Johanna xJan REGTER

d4

 Wilhelmina Margaretha * Kaapstad = 28-8-1814 + 28-2-1897 x Kaapstad 4-1-1831 Johan Hendrik                                                   WAGNER

d5

 Maria Catharina *1817 +23 Sept 1863

d6

 Matthias *26-1-1816 

 

 

 

 + Potchefstroom 1-4-1889 xJohanna Susanna Debora CILLIERS

e1

 

 Matthias *12-1-1846 Kruisvallei +2-5-1889 Calvinia

f1 Anna Magdalena Johanna

f2 Matthias Marthinus

f3 Johanna Levina Susanna

f4 Johan Carl Smith

f5 Petronella Smith

e2

 

 Johannes Francois * 5-1-1848 xMellum Anna Wilhelmina REDELINGHU*S

f1 Matthias *15-9-1871

f2 Catharina Elizabeth *30-4-1873

f3 Jacobus Nicolaas Louw *5-2-1875c5d6e2f4 Johanna Susanna *2-4-1877

f5 Johannes Francois *28-2-1879

f6 Cornelis Petrus Johannes *1-2-1881 xJohanna Francina Maria de Waal HE*DENREICH

f7 Mellie Anna Retsele *3-6-1883

f8 Maria Magdalena *1885

e3 Willem

e4 Hendrik

e5 Maria sterf voor haar vader x J. Sn*man

e6 Lourens Johannes * Tulbach 1855 + Vijfhoek, Potchefstroom 22-9-1915 Boer x Boshoff OVS Wilhelmina                                    Magdalena JOOSTE

f1 Wilhelmina +1909

f2 Matthias Johannes

f3 Johanna Susanna Debora

f4 Susanna Petronella

f5 Lourens Johannes * 1890 + Johannesburg 10-8-1952 x Potchefstroom Carolina Elizabeth HOLMES

g1 Carolnina Elizabeth *27-5-1913 x harr* Ruschford

g2 Lourens Johannes *20-7-1918

h1 Carolina Elizabeth

g3 Stella Lourencia *21-9-1922 x Frans Lodder

g4 Gloria Minnie *14-3-1928 x Hugh Knox-Gore-Saunders

f6 Hendrina Cornelia

f7 Wilhelmus Hermanus *14-11-1898

e7 Jacobus Gideon * Tulbach 1857 + 5-12-1918 Taxi Eienaar x Potchefstroom Johanna Jacoba JOOSTE

f1 Mattheus

f2 Nicolaas Johannes Jacobus

e8 Marthinus Lourens * Tulbach 1858 x Maria Johanna Elisabeth WIESE

f1 Petrus Nicolaas * Potchefstroom 30-5-1888 + Lichtenburg 29-12-1967 x Douglas, Kaap Jacoba Lodewika                               WEIDEMAN                                   

g1 Marthinus Lourens

g2 Elizabeth Louisa Hendrika Petronella x Labuschagne

g3 Maria Johanna Elizabeth x Kearne*

g4 Gerhardus

g5 Jacoba Lodewika x Str*dom

g6 Petrus Nicolaas

e9 Johanna x George James MAN

e10 Susanna x Arthur JOHNSON

e11 Carl David * Tulbach 1860 Skoenmaker + 19-8-1923

f1 Matthew

f2 Jacob

f3 Johanna

f4 Maria

f5 Catharina x LANDMAN  e12 Gustav Adolph * Tulbach 7-7-1870 + Potchefstroom 11-2-1956 xJohanna Frederik Theodora AVENARIUS                                 + Potchefstroom 14-4-1953

f1 Petronella Johanna

f2 Johanna Frederika Theodora

f3 Gusta Dolphina

f4 Juliana

d7

 Marthinus Lourens * 21-2-1821

d8

 Carel David * 19-4-1825

d9

 Gysbertus Johannes

*Tulbach, 24-10-1831, +Tulbach, 14-12-1870 Ω Ou Kerk Tulbach Begraafplaas  xAnna Maria STE*N * 8-9-1839 + Tulbach 19-4-1914 Ω Ou Kerk Tulbach Begraafplaas

e1

Mattheas Daniel * 1862 + Kalkfontein w*k Rhenosterpoort, Soutpansberg 12-2-1898 x Gertruida Aletta Maria OELOFSE

f1 G*sbertus Johannes * 21-6-1892 + 30-3-1956 Staatamptenaar x Pietersburg Christina Maria Palmer U*S                                       dv Fann* Sarah BURNIDGE wed U*S

g1 Gertruida Aletta Maria x Grobbelaar

g2 Matthias Daniel                           

g 3 Jeremiah Augus

g4 Elmida Alma x Van Vuuren

g5 G*sbert Johannes

f2 Johanna Hendrina Lourenza * 8-5-1896

e2

 Maria Catharina Aletta * Tulbach 1864 + 6-4-1902

e3

 Aletta Catharina

e4

 Willem Daniel Ste*n Lötter

d10

 Johanna Marthina *28-3-1827

d11

Martha Maria Charlotta * Tulbach 1824 + Tulbach 11-3-1892 xLodew*k Stephanus BOTMA

c6 Susanna Sophia = 22-4-1787 xJacobus Johannes Vos

c7 Carel David = 23-8-1789 x Kaapstad 23-9-1810 Dorothea Catharina VAN ECHTEN

d1

 Willem Godfried = 11-8-1811

d2

 Salomon = 27-3-1814

d3

 Dorothea Gertru*da * Kaapstad 1816 + Loopstraat, Kaapstad 19-1-1869 x Roelof Laubcher Keev*

d4

Wilhelmina Margaretha * Kaapstad 2-7-1817 + Langmarkstraat, Kaapstad 6-5-1871 x George Jacobus Johannes Smith

d5

 Carel David Wentzel * 1-2-1819

d6

 Wilhelm Godfried * 6-1-1821

d7

 Salomon * 14-4-1823

d8

 Matthias * 6-3-1825

d9

 Susanna Johanna * 26-1-1827

d10

 Johannes Casparus * 15-2-1829

c8 Anna Dorothia = 22-1-1792

c9 Johanna Catharina = 4-10-1795

c10 Johannes Marthinus = 23-12-1798


Matthias Lötter
1703 – 1752

 

Matthias Lötter is ongeveer 1690 in die stad Augsburg, Swabe gebore. In daardie tyd was daar ‘n Duitse taal maar nog nie ‘n geüniferseerde Duitsland nie. Swabe was ‘n onafhanklike hertogdom waar die Swabiërs tot vandag toe nog ‘n eie kultuur het en Swabies, ‘n dialek van Hoogduits, praat. Vandag is Augsburg die hoofstad van die distrik Swabe geleë in die staat Beiere, deel van die Federale Republiek van Duitsland. Net soos sy voorvaders het Matthias ’n silwersmid geword. Die Lötters van Augsburg was alombekend vir hul silwer- en goudkunswerke. Verskeie stukke is vandag nog bekend en kom in museums voor en is gesog onder antiekhandelaars.

 

In Europa trou hy met Susanna Roge en hulle het drie kinders gehad;

Anna Sabina, George Andreas, en Susanna.

 

Na ‘n lang tydperk van ekonomiese welvaart het ‘n periode van verwoestende geloofsoorloë in die 17-de eeu veroorsaak dat verskeie lande teen die 18de-eeu nog ekonomies gesukkel het. Nederland, een van die seevarende lande, was aan die anderkant baie ryk en florerend. In die tyd was die VOC - Verenigde Oosindiese Companjie die grootste werkgewer en het mense indiensgeneem om die nedersettings en verversingsposte in die uithoeke van die Nuwe Wêrelde te dien. Dit was in hierdie omstandighede wat Matthias genoodsaak was om sy geboorteland te verlaat en ‘n beter heënkome te soek.

 

In 1733 word Matthias met die rang van adelbors deur die VOC indiensgeneem. 'n Adelbors was 'n rang tussen die van matroos en offisier toegeken aan vakmanne. Op 6 Julie 1733 vaar Matthias, sonder sy familie, vanuit Nederland aanboord die Van Alsem. Alhoewel ‘n seevaart vanaf Europa na die Kaap opwindend moes gewees het, was dit ook ‘n moeisame en langsame tog. Seevaarders het uiterste weerstoestande beleef, erge humiditeit en hitte naby die ewenaar, onstuimige sees en onder ‘n swelterende son het hulle dikwels erg verbrand. Die kos was laag in voedingswaarde; gepekelde vleis was die stapelvoedsel aanboord. Teen die einde van die tog was die mense dikwels uitgehonger met gevalle van skeerbuik wat ook voorgekom het.

 

Op 27 Desember 1733 rapporteer die skip die Noorwykerhoud dat sy op die 18de van die maand op die erg overkreegenende Van Alsem afgekom het. Op die 24ste het hulle weer in aanraking gekom met die Van Alsem en verneem dat 30 siele tydens die reis gesterf het en net soveel persone siek is. Op die 29ste skryf die Geowerneur Jan de la Fontaine dat dit mooiweer was met ‘n koel seebries wat van uit die weste gewaai het, en dit het ook liggies deur die nag gereën. Op 30 Desember 1733 vaar die Van Alsem Tafelbaai binne en gooi anker vir 8 dae om voorrade aan te vul voor die begin van die tweede been na Batavia. Aanboord was daar 40 siekes wat almal in die hospitaal opgeneem is. Matthias was ook siek en is eers op die 29ste Januarie uit die hospitaal ontslaan.

 

Die Van Alsem was ‘n 650 ton Spieëlskip, ‘n handelsskip met 3 tot 4 maste met ‘n kenmerkende plat spieël. Gebou in 1732 vaar die skip op 6 Julie 1733 uit Amsterdam op haar eerste vaart na Batavia. Die skip het egter in 1739 op ‘n vaart tussen Batavia en die Kaap vermis geraak

 

Teen 1733 was daar alreeds ‘n gevestigde nedersetting aan die Suidpunt van Afrika. Die bevolking het bestaan uit VOC-werknemers, vryburgers en slawe. Die vryburgers was oor die algemeen boere wat hul produkte aan die VOC verkoop het maar daar was ook verskeie vakmanne. In 1734 word die Europese bevolking aan die Kaap op minder as 3000 geraam. Die bevolking het uit Franse Hugenote, Hollandse en Duitse vryburgers bestaan. Teen 1734 het veeboere oftewel die beter bekende term trekboer sover as die Groot Brakrivier al rondgetrek en is dié rivier as die oosgrens van die Kaapkolonie geproklameer.

 

Op 4 Oktober 1735 word Matthias ‘n vryburger en open sy eie werkswinkel. Van al sy werke is nege nog vandag bekend waarvan sewe in die Grootte Kerk in Kaapstad bewaar word. Die sewe stukke wat in 1737 vervaardig is bestaan uit ‘n nagmaalsbord, twee bypassende aalmoes- of kollektebordjies, twee bordjies vir nagmaalsbekers en twee inkstelle. Die ander twee stukke is ‘n teehouer in ‘n private versameling, en ‘n suikerbak in die Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum in Pretoria. Sy kunsstyl en patroon was dieselfde as die wat gewild was in Wes-Europa in die laat 17de en vroeë 18de eeu. Hy het sy werk met die letters ML gemerk, dit is aan die onderkant van elke stuk gegraveer. Twee silwersmede, Tobias Rogiers omstreeks 1750, en David Ficker het van Maart 1736 tot Januarie 1743, vir hom gewerk wat daarop dui dat hy ‘n redelike groot werkswinkel gehad het.

 

Volgens getuienis wat in ‘n hofsaak in 1750 gelewer is, blyk dit dat Matthias ‘n tydlank in Nederland gewerk het voordat hy na die Kaap gekom het. Tydens die hofsaak het die silwersmid, Christiaan Ackerman(geb.1724), Matthias daarvan beskuldig dat hy lasterlike en vals bewerings gemaak het oor goue knope wat Ackerman verkoop het. Uit die hofverrigtinge blyk dit dat Matthias ‘n man van integriteit was wat gewaak het oor die etiese standaarde van sy beroep, die saak is in Matthias se guns uitgewys.

 

Op 16 November 1736 tree hy in die huwelik met Anna Dorothea MEIJNTJES van den Berg. Anna is op 5 Julie 1711 gebore. Haar vader was Johann Heinrich Meintjes van den Berg gebore 1675, Munsterland, Duitsland. Hy het as soldaat na die Kaap gekom. Sy vrou Christina Bastiaansz is in 1687, Frankryk gebore. Christina was die dogter van die Franse Hugenote Francois Bastiaansz en Anna Maria de Leeuw. Uit die huwelik is ses kinders gebore en almal is in die NG Kerk Kaapstad gedoop.

 

Matthias het tot die Lutherse kerk behoort en ‘n aktiewe rol gespeel in hul stryd om erkenning en verlof te verkry om ‘n eie gemeente in Kaapstad te stig. In 1742 was hy een van die ondertekenaars van die eerste petisie in die verband. Toe die Lutherane in 1780, lank na sy dood, toestemming verkry om ‘n gemeente in Kaapstad te stig, was sy oudste seun Johannes Casparus een van die eertse lidmate. In 1816 het een van sy kleinseuns, Gerhardus(ged c.1764), ‘n nagmaalsbeker vir die kerk gemaak.    

 

Van Matthias se gesin in Europa is nie veel bekend nie. Sy seun George Andreas het in 1745 'n kontrak met die VOC gehad as hooploper. Hy is aan sy vader vanaf 11 Augustus 1745 tot 9 September 1748 as assistant geleen is. Volgens sy kontrak met die VOC was hy afkomstig vanaf Amsterdam, Nederland.

 

Matthias is op 25 Desember 1751 oorlede. Anna trou op 26 November 1752 met Johann Hasse. Hy was ‘n silwersmid vanaf Braunchweig, Duitsland wat na Matthias se dood aan haar geleen is. Hy het in 1753 vryburgerstatus verwerf en Matthias se onderneming oorgeneem.

 

Matthias se seuns Johannes Casparus en Willem Godfried word ook silwersmede en so ook Matthias se kleinseun, Gerhardus (1764-1824) seun van Johannes Casparus. Christoffel was ‘n trekboer wat tot sover as Graaff-Reinet geboer het.


Johannes Casparus

1737

 

Johannes Casparus is op 25 Augustus 1737 in die NG Kerk gemeente Kaapstad gedoop. Daar was net een getuie by sy doop, Anna Dorothea Müller. Net soos sy vader het hy ‘n silwersmid geword. Van sy werke is vandag nog bekend en word in verskeie museums gevind. Op 7 Mei 1758 tree hy in die huwelik met Johanna Catharina van Kerken.

Kinders uit die huwelik;

Johannes Matthias

Maria Cecilia

Gerhardus

Anna Maria

Johannes Casparus

Matthias

Johannes Georg

Johanna Susanna

 

Anna Maria

1739

 

Anna Maria is op 16 Augustus 1739 in die NG Kerk Kaapstad gedoop. Doopgetuies Johan Hendrik Wijnbergen en Anna Dorothea Müller

 

Matthias

1741

Matthias is op 26 November 1739 in die NG Kerk Kaapstad gedoop. Doopgetuies Anna Margaretha van den Berg. Op 6 November 1763 tree hy in die huwelik met Maria van der Westhuyzen. Geen kinders.

 

Christoffel

1744

 

Christoffel is op 26 April 1744 in die NG Kerk Kaapstad gedoop. Doopgetuies Christoffel Lötter en Elizabeth van den Berg. Hy word ‘n burger van Drakenstein. Op 28 Desember 1766 tree hy in die huwelik Susanna Sophia Jacobs, die huwlik in in die NG Kerk gemmente Drakenstein bevestig. Sy is in 1748 gebore en die dogter van Daniel Jacobs en Maria Nortjé. In 1787 boer hy in die distrik van Graaff-Reinet, volgens die opgaafrol van die jaar besit hy een slavin, een ryperd, 20 beeste, 600 skape en die volgende wapens snaphaan, pistool en degen. In 1788 vermeerder sy getal skape na 1000. In 1789 skaf hy ‘n slaaf aan en besit 50 beeste en ‘n 1000 skape. Sy vrou sterf in ongeveer 1835 in Graaff-Reinet.

 

Anna Dorothea

1746

 

Anna Dorothea is op 17 Julie 1746 in die NG Kerk Kaapstad gedoop. Doopgetuies Anna Maria van den Berg.


 

Willem Godfried

1748

Willem Godfried is op 29 September 1748 in die NG gemeente Kaapstad gedoop. Op 7 April 1776 tree hy in die huwelik met Helena Wilhelmina Cornelissen, uit die huwelik is Johannes Georg, en Lourens Johannes gebore. Sy is in ongeveer 1779 oorlede en Willem trou op 15 Augustus 1779 met Wilhelmina Wentzel. Uit die huwlik is

Agt kinders gebore, Willem Godfried, Aurelia Wilhelmina, Matthias, Susanna Sophia, Carel David, Anna Dorothia, Johanna Catharina, Johannes Marthinus.

Willem was ‘n silwersmid, en dit blyk dat sy werkswinkel in Loopstraat geleë was. Hy sterf in 1810.


Matthias

1768

 

Matthias is op 26 Maart 1768 in die NG Kerk Roodezand gedoop. Burger Graaff-Reinet. Op 28 November 1790 Johanna Maria of Dorothea  Labuschagne. Sy is op 2 April 1775 gedoop en die dogter van Casper Labuschagne en Cornelia Coetzer. Haar suster trou met Matthias se broer Christoffel. Uit die huwlik is Christoffel,

 

Maria Louisa

1770

Maria Louisa is op 27 Mei 1770 gedoop  (xCarolus ERASMUS KAB)

 

Daniel

1773

Daniel is op 4 Julie 1773. Uit die opgaafrolle tussen 1789 en 1790, het sy vader een seun minder laat aanteken, daar is dus die vermoede dat hy in 1790 op ’n jong ouderdom gesterf het.

 

Christoffel Johannes

1775

Christoffel Johannes is op  26 Februaire 1775 in die NG Gemeente Drakenstein gedoop. Doopgetuies Johannes Casparus Lötter, Johanna Catharina Van Kerken, Pieter Jacobs en Alida Du Toit. Burger Graaff-Reinet. Op 16 November 1794 tree hy in die huwelik met Gezina Cornelia Labuschagné. Sy is in 1779 gebore en die dogter van Casper Labuschagné en Gezina Cornelia Coetsee. Boer op die plaas Blaauwkrantz sowat 23km suid van Pearston. Sy sterf op Blaauwkrantz op 6 April 1863.

 

 

Anna Dorothea

1777

c5 Anna Dorothea = 5-1-1777

 

Willem Godfried

1778

c6 Willem Godfried = 26-7-1778 x 9-5-1802 Elisabeth Loretha ERASMUS y 1782 +8-10-1838 xx 17-4-1838 Catharina Johanna MULLER y1778 +15-10-1843

 

Susanna Wilmina

1780

c7 Susanna Wilmina =30-7-1780

 

Johanna Catharina

1783

c8 Johanna Catharina =23-2-1783

 

Martha Sophia

1787

c9 Martha Sophia =9-11-1787

 

Daniel Jacobus

1790

c10 Daniel Jacobus =12-11-1790

 

Wilhelmina Margaretha

1792

Wilhelmina Margaretha =25-11-1792


Christoffel Johannes

1799

 

Christoffel Johannes is ongeveer in 1799 gebore. Op 3 April 1820 tree hy in die huwelik met Susanna Johanna Joubert in die NG Kerk Uitenhage. Op 8 Oktober 1826 trou hy met Anna Maria van de Venter. Sy is in gebore en die dogter van Michiel Petrus van de Venter en. 

 

 

Casparus Jacobus

1808

 

1808-1876 Jacobus Casparus Lötter 50

 

Casparus Jacobus is op 23 Februarie 1808 in die distrik Bruintjieshoogte gebore en op 17 April 1808 gedoop. Die dorp Pearston ontstaan op sy plaas Rustenburg. Op 7 April 1828 Hester Carolina Strydom in die NG Kerk Somerset-Oos. Sy sterf voor 1857. Op 8 Julie 1857 tree hy in die huwelik met Elizabeth Johanna Naude, sy is op die plaas Naudeeshoek, distrik Graaff-Reinet in 1809 geboe. Sy sterf op Graskom, distrik Pearston op 16 September 1871. Casparus sterf op 30 Julie 1876 op sy plaas Weltevreden, distrik Pearston.

 

 

Michiel Petrus

1827 - 1877

 

Michiel Petrus is op 14 Oktober 1827 in die distrik Bruintjieshoogte gebore, en op 2 Desember 1827 in die NG Kerk Somerset-Oos gedoop. Sy doopgetuies was? Hy boer op die plaas Volkersrivier waar hy op 11 Desember 1877 gesterf het. Hy tree in die huwelik met Maria Catharina Buys, sy is in die distrik Somerset-Oos in 1833 gebore, en die dogter van Isak Daniel Buys & Maria Catharina. Na Michiel se afsterwe trou sy met Adriaan Petrus Marais. Sy sterf op die ouderdom van 91 op 16 September 1924, Cradock.

 

Uit hul huwelik is, Maria Catharina, Anna Maria, Catharina Johanna Dorothea, Christoffel Johannes, Isaak Daniel Buys, Michiel Petrus, Johanna Elizabeth, Casparus Jacobus, Stephanus Bernardus, Johannes Cornelius Jacobus, en Zirk Daniel.


Isaak Daniel Buys

1860 - c1930

 

 

Isaak Daniel Buys * 22-1-1860 = 13-12-1861 x Charlotta Maria Petronella POTGIETER

g1 Marthinus Jesaias * 2-12-1889 +12-1-1968 x Magdalena Christina xx Wilhelmina Leonora REELER

h1 Hendrik Frederick * c1950 wetlik aangenome kind

g2 Izak Daniel Bu*s * 23-8-1891 x Ellen Sarah POTGIETER

h1 Isaac Daniel Y 15-5-1921 + 5-1-1984 x 27-7-1946 Maria Re*neke U*S Y26-7-1923+17-9-1976

i1 Catharina Charlotta Margaretha Y27-4-1947 x Theo DE LANGE

    Deon DE LANGE

    Tan*a DE LANGE

    Theo DE LANGE Y9-1973

i2 Ivan Daurex Y27-5-1948 x Alet VENTER

j1 Melanie Y1975 x Luellen GOUS

     Leoné GOUS

     Alicia GOUS

i3 Trevor Y4-9-1951 x Naomi xx

j1 Sean

j2 Vaughn

j3 Chantelle

i4 L*nne Anthon* Y 8-1-1953 x19-10-1972 Wilna Hermie BARKER Y 13-10-1955

j1 Ivan Stanle* Y18-5-1973

j2 Henr* Anthon* Y8-7-1974

j3 Gordon Br*an Y4-8-1984

h 2 Jan Nicolaas *14-5-1925 x Anna Johanna OOSTERHOUT * Nederland 10-11-1921 + Springs 3-3-1987

i1 Marie-Antoinette *22-9-1952 x Blignault

i2 Tersia *25-4-1955 x Gavin Nell

g3 Johannes Hendrik oba John Henr* *16-10-1893 +18-8-1971 x 26-6-1929 Avis Evelina BRENT*29-10-1907 +21-7-1977

h1 Clive Llewell*n *17-5-1938

i1 Colleen Kim *4-7-1965

i2 Aves Evelina *2-8-1969

g4 Johannes Lötter LÖTTER * Somerset-Oos 12-1-1903 +1971 x BEZUIDENHOUT

h1 Charlotte Lauretta * xRob van Niekerk

h2 Johan Leon *

h3 Antoinette * x Noble

g5 Charlotte x van Biljon

  Charlotte

 

 

Michiel Petrus

1862-1925

 

Michiel Petrus is op 27-3-1862 in die distrik Zuurberg gebore en op 10-8-1862 in die NGK Somerset-Oos gedoop. Op  26-10-1885 tree h* in die huwelik met Wilhelmina Margaretha GE*ER. H* boer op die plaas Eensgevonden, ‘n 4200 morg plaas in die distrik Standerton. H* sterf op 20-11-1925, Standerton.

Uit die huwelik is

Michiel Petrus, Christiaan Ferdinand, Adriaan Petrus, Pieter Andries, Catharina Elizabetha en Maria Catharina gebore.


Johanna Elizabeth

1865-

 

Johanna Elizabeth is op 23-10-1865 gebore. S* is met haar stief broer Christiaan Francois Marais getroud.

 

 

Casparus Jacobus

1868-1925

 

Casparus Jacobus is op 3-2-1868 gebore en sterf in 1925. H* het op Beginsel distrik Standerton geboer. H* tree in die huwlik met Anna Susanna Elizabeth, en trou ‘n tweede keer te Pretoria met Susanna Magdalena Johanna WOLMARANS.

H* het die volgende kinders gehad, Michiel Petrus, Louisa, Paul, Christoffel, en Johannes(* voor 1904).

 

Stephanus Bernardus

1871 - 1931

 

f9 Stephanus Bernardus is op 2-2-1871 op die plaas Volkersrivier distrik Somerset-Oos gebore. H* het op hoewe no2, Me*ersvlei, PO New Denmark gewoon. Die hoewe se grote was 208 morg. H* sterf op 15 Desember 1931 op Standerton. H* begrawe Katboschfontein, Sentrarand, Distrik Delmas. H* tree in die huwelik met Isabella Johanna GE*ER, s* is op 9-7-1876 gebore en sterf 13-7-1959, s* ook begrawe op Katboschfontein, Sentrarand, Distrik Delmas.

Uit die huwlik is Michiel Petrus gebore. H* is op die plaas Kruidfontein distrik Somerset-Oos op  4-4-1896 gebore. H* is op 26-6-1896 in die NGK Somerset-Oos gedoop. H* sterf 18-02-1959 en is op Katboschfontein begrawe. H* tree in die huwlik met Johanna Sophia VERMEULEN, s* is gebore op 17-06-1904, en sterf op 22-04-1964, en ook begrawe op Katboschfontein.


Johannes Cornelius Jacobus

1875 – 1901

 

Kommendant JC Lötter 50

 

Johannes Cornelius Jacobus * Bouwersfontein, Somerset-Oos 15-1-1875 + Middelburg KP 12-10-1901


Zirk Daniel

1876 - 1921

Zirk Daniel * 4-6-1876 x Ester MAC RAE dv.Alexander MAC RAE & Elizabeth BAIN

Frederick Darwin Alexander.


Willem Godfried

1778

 

Willem Godfried is op 26-7-1778 in die NGK gedoop.

Op 9-5-1802 tree h* in die huwelik met Elisabeth Loretha ERASMUS, s* is in 1782 gebore. S* sterf op 8-10-1838. H* trou op 17-4-1838 met Catharina Johanna MULLER, s* is in 1778 gebore en sterf op 15-10-1843.

 


Abraham Carel

1845-1901

 

Abraham Carel is ongeveer in 1845 gebore. H* tree in die huwelik te Weenen met Martha Jacoba FERREIRA.

Uit die huwlik is Willem Mattheus Johannes, Abraham Carl, Christoffel Johannes, Maria Adrina, Marthinus Gert Thomas, en Barend Christiaan gebore.

 

Abraham is op 29-9-1901 t*dens die Anglo-Boere Oorlog in die Volksrust burgerkamp oorlede.

 

Barend Christiaan

1852-1900

 

Barend Christiaan is in 1852 gebore. H* boer distrik Standerton. H* tree in die huwlik met  +27-1-1900 x Maria Johanna DU PREEZ. Uit die huwelik is Martha Francina, Willem Mattheus Johannes en Maria Johanna gebore.

 

Barend was in die Standertonse Kommando en het saam met die ZAR in Natal rondom Lad*smith. Met die slag van Pietershooghte is h* op  27-1-1900 noodlottig gewond.[1] Begraafplaaslys van Martie du Toit

[2] TAB 1233

[3] TAB 3117

1

[4] TAB 10607

 

1 familytreelegends.com